SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 12.5. klo 18.30

lähettänyt PJJS Staff. 17.4.2016 klo 23.29   [ 17.4.2016 klo 23.29 päivitetty ]

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

 Aika                                    Torstaina 12.5.2016 klo 18.30

 Paikka                                 Porin urheilutalon kokoustila 1. toinen kerros.

 Käsiteltävät asiat

1§ Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen.             

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

3§ Todetaan läsnäolijat ja  äänioikeutetut jäsenet

4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouslaillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Toimintakertomus vuodelta 2015

Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2015

6§ Tilinpäätös vuodelta 2015ja tilintarkastajien lausunto

Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2015.

7§  Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätetään tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille mahdollisille tilivelvollisille.

8§  Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

9§ Kokouksen päätäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Comments