SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 16.5.2017

lähettänyt PJJS Staff. 2.5.2017 klo 13.27   [ 2.5.2017 klo 13.38 päivitetty ]

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: Tiistaina 16.5.2017 klo 20.15

Paikka: Porin urheilutalon kokoustila.


Käsiteltävät asiat

1§ Kokouksen avaus

-Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

-Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

3§ Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-Todetaan kokouslaillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Toimintakertomus vuodelta 2016

-Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2016, jonka puheenjohtaja esittelee.

6§ Tilinpäätös vuodelta 2016 ja tilintarkastajien lausunto

-Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2016.

7§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

-Päätetään tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille mahdollisille tilivelvollisille.

8§ Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

9§ Kokouksen päätäminen
-Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Comments