Kunniajäsenet, standaardit

2018

kunniapuheenjohtaja no.1

2018

kunniajäsen no.1

2020

kunniajäsen no.2

KUNNIAJÄSENET

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

PORIN JU-JUTSU SEURA RY:N STANDAARIN SÄÄNNÖT

  1. YLEISTÄ

Porin ju-jutsu seura ry:n standaarin luovuttamisen päämääränä on edistää yhteenkuuluvaisuutta yhdistyksen jäsenien kesken sekä palkita tai muistaa Porin ju-jutsu seura ry:n hyväksi työskennelleitä tai toimintaa edistäneitä henkilöitä ja yhteisöjä.

Tällä asiakirjalla vahvistetaan Porin ju-jutsu seura ry:n standaarin säännöt.

Pöytästandaari valmistetaan joko painamalla tai brodeeraamalla. Pöytästandaarit ovat numeroituja ja Porin ju-jutsu seuran  hallitus pitää kirjaa niiden saajista sekä myöntämisperusteista.

 2. MYÖNTÄMISPERUSTEET

Pöytästandaarin saaminen edellyttää ansiokasta ja esimerkillistä osallistumista Porin ju-jutsu seuran toimintaan, yhdistyksen hyväksi tehtyä ansiokasta työtä ja toiminnan edistämistä. Pöytästandaari voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle, järjestölle tai yhteisölle. Samalle henkilölle tai yhteisölle pöytästandaari myönnetään vain kerran.

 

Pöytästandaari voidaan myöntää

-       henkilölle, joka on toiminut Porin ju-jutsu seurassa tai/ja sen jäsenseurassa ansiokkaasti tyylisuunnan arvoja kunnioittaen vähintään viisitoista (15) vuotta

-       henkilölle tai järjestölle, joka on tehnyt erityisen ansiokasta ja toimintaa edistävää yhdistyksen hyväksi.

-       ulkopuoliselle yhteisölle tai henkilölle huomionosoituksena erittäin merkittävästä yhteistyöstä tai ansiokkaasta Porin ju-jutsu seura ry:n toiminnan tukemisesta.

 

3. ESITYKSEN TEKEMINEN

 Aloiteoikeus esityksen tekemiseen on jokaisella Porin Ju-jutsu seura ry:ssä  toimivalla henkilöllä. Esitys pöytästandaarin myöntämiseksi laaditaan asiakirjan muotoon.

Esityksestä on ilmettävä seuraavat tiedot:

 -       Saajan vyöarvo tai tehtävä

-       Saajan suku- ja etunimi

-       Saajan jäsenseura tai yhteisö

-       Yhdistyksen tai jäsenseuran toimintaan osallistuminen

o   Toiminta Porin ju-jutsu seura ry:ssä;

tehtävä/t aikaan sitoen (jäsen vvvv-vvvv, pj vvvv-vvvv, yms)

o   Toiminnan muodot aikaan sitoen (valmentajana vvvv alkaen, seuran pj vvvv-vvvv, rahastonhoitaja yms)

-       Luovutustilaisuus ja aika

o   Luovuttajana puheenjohtaja tai lajivastaava

-       Perustelut esitykselle

Täytetty lomake toimitetaan paperiasiakirjana Porin ju-jutsu seuran hallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen aiottua luovutusajankohtaa.

4. PÖYTÄSTANDAARIN MYÖNTÄMINEN, VALMISTELU JA LUOVUTUS

Pöytästandaarit myöntää Porin ju-jutsu seura ry:n hallitus.  Yhdistyksen hallitus ilmoittaa myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä esityksen tekijälle. Samassa yhteydessä ilmoitetaan mahdollinen kanta luovuttajasta.

Porin ju-jutsu seura ry:n hallitus huolehtii pöytästandaarin jalustaan kiinnitettävän levyn kaiverruttamisesta. Levyyn kaiverretaan pöytästandaarin numero, saajan etu- ja sukunimi tai yhteisön/järjestön nimi ja luovutuspäivämäärä. Kaiverrus voi olla suomen- tai englanninkielinen.

Porin ju-jutsu seura ry:n pöytästandaarin luovutus toteutetaan vuosittain yhdistyksen leirin yhteydessä tai erikseen päätettävässä juhlallisessa tilaisuudessa kuten esimerkiksi vuosi- ja merkkipäivinä tai yhteistyön tärkeissä vaiheissa. Saajan ollessa estynyt tulemaan luovutustilaisuuteen, huolehtii yhdistyksen hallitus pöytästandaarin säilytyksestä ja sopii myöhemmin tapahtuvan luovuttamisen.

Tulipalon, varkauden tai muun vastaavan syyn takia menetetyn pöytästandaarin tilalle voidaan hakemuksesta myöntää uusi. Luovutus merkitään kirjanpitoon samalle numerolle, kuin aikaisemmin annettu.

 Porin Ju-jutsu seura ry:n hallituksen puolesta 1.4.2011

 PETRI NORDLUND                             VESA SALMI

 Hallituksen puheenjohtaja                  Varapuheenjohtaja


Seuran myöntämät standaardit:

myönnetty 10.kpl

nro 1 Soke  A. Niiniketo

nro 2 Kimmo Tenhunen 7.dan

nro 3 Petri Nordlund

nro 4 Jari Korsgrund 1.dan

nro 5 Vesa Salmi

nro 6 Vesa Anttila

nro 7 Hannu Koski

nro 8 Tero Koivisto 5.dan

nro 9 Jouko Kivelä

nro 10 Vesa Vitikainen 1.dan

nro 11

nro 12