Koronatiedotteet

Tiedote 15.2.-28.02. (päivitetty 16.2.2022)

Harjoitukset jatkuvat normaalisti
Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat jälleen mahdollisia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 15.2.2022 alkaen. Asiakkaille ja osallistujille tarkoitetuissa tiloissa toiminta on kuitenkin edelleen kyettävä järjestämään siten, että osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi jatkossa järjestää myös sisätiloissa ilman osallistujamäärärajoitusta. Yleisölle avoimissa tai rajatun osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisä- ja ulkotiloissa pitää toiminta jatkossakin järjestää niin, että lähikontaktin aiheuttama tartuntariski on mahdollisimman pieni. Kaikissa sisätiloissa on syytä välttää edelleen kontakteja ja maskien käyttö on vahvasti suositeltavaa.

Tiedote 01.02. asti (päivitetty 1.2.2022)

Palataan normaaliin harjoitusrytmiin. 1.2. alkaen .
Liikuntatiloissa toimivien tulee käyttää kasvomaskia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti, tiloihin saavuttaessa, pukutiloissa sekä harjoitustilaan siirryttäessä ja sieltä poistuttaessa.
Harjoitustiloja voidaan käyttää normaalisti varatuilla vuoroilla sekä yleisövuoroilla. Pukuhuoneissa tulee huomioida myös terveysturvallisuus ja varatuilla vuoroilla vuoron varannut seura vastaa pukuhuoneiden terveysturvallisesta käytöstä. Liikuntapaikoille ja yleisötapahtumiin saa tulla vain terveenä . Harjoituksista tulee jäädä pois pientenkin oireiden ilmaantuessa.
Käyttäjäryhmät kokoontuvat edelleen ulkona, jotta ryhmien väliset kontaktit voidaan välttää. Siirtyminen sisätiloihin tapahtuu omana ryhmänä. Kokoontumiseen kannattaa hyödyntää urheilutalon piha-aluetta laajemmin, ei pelkkää oven edustaa.

Urheilutalon kahviossa asiointi on mahdollista.

Tiedote 28.01. asti (päivitetty 17.1.2022)

Junnut harjoittelevat sunnuntaisin klo 16.00 tatamilla ja torstaisin klo 19.15 tatamilla. Aikuisten harjoitukset on keskeytetty.

Liikuntatiloissa toimivien tulee käyttää kasvomaskia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti, tiloihin saavuttaessa, pukutiloissa sekä harjoitustilaan siirryttäessä ja sieltä poistuttaessa. Valmentajien ja ohjaajien suositellaan vahvasti käyttävän kasvomaskia myös harjoituksen aikana.
Liikuntatilojen sisätilat on tarkoitettu tässä tilanteessa ainoastaan niiden käyttäjille, eli lasten ja nuorten huoltajien ei ole mahdollista seurata harjoituksia liikuntatiloissa.
Sisäliikuntatilojen vuoroille tulevat käyttäjät kokoontuvat vuorolle tullessaan laitoksen ulkopuolelle ja siirtyvät harjoituksen vetäjän johdolla yhtenä ryhmänä harjoitustiloihin.
Harrastajia sekä harrastajien perheitä tulee muistuttaa siitä, että harjoituksiin saavutaan ainoastaan terveenä. Harjoituksista tulee jäädä pois pientenkin oireiden ilmaantuessa.

Tiedote 15.01. asti

Junnut harjoittelevat sunnuntaina 9.1. klo 16.00 tatamilla ja torstaina 13.1. klo 19.15 tatamilla. Aikuisten harjoitukset on keskeytetty.

Täsmennyksiä liikuntatilojen käyttöä koskien

Liikuntatiloissa toimivien tulee käyttää kasvomaskia voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti, tiloihin saavuttaessa, pukutiloissa sekä harjoitustilaan siirryttäessä ja sieltä poistuttaessa. Valmentajien ja ohjaajien suositellaan vahvasti käyttävän kasvomaskia myös harjoituksen aikana.

Liikuntatilojen sisätilat on tarkoitettu tässä tilanteessa ainoastaan niiden käyttäjille, eli lasten ja nuorten huoltajien ei ole mahdollista seurata harjoituksia liikuntatiloissa.

Sisäliikuntatilojen vuoroille tulevat käyttäjät kokoontuvat vuorolle tullessaan laitoksen ulkopuolelle ja siirtyvät harjoituksen vetäjän johdolla yhtenä ryhmänä harjoitustiloihin. HUOM! Liikuntalaitosten edustalla kokoontumiseen voi käyttää piha-aluetta laajemmin, jotta sisään siirtyvä ryhmä pääsee sujuvasti kulkemaan sisätiloihin ylimääräisiä kontakteja välttäen.

Nuorimpien, pukemisessa ja riisumisessa apua tarvitsevien lasten kohdalla lapsen huoltaja voi tulla auttamaan lastaan sisätiloihin pukemisessa ja varusteiden laitossa. Näissäkin tilanteissa tulee huomioida, että sisätiloihin ei jäädä seuraamaan harjoituksia. Suositus kuitenkin on, että harjoituksen vetäjät auttavat apua tarvitsevia lapsia pukemisessa, jotta vanhempien ei tarvitse tulla sisätiloihin.

Liikuntalaitosten kahviossa voi asioida, mutta laitosten sisätiloihin ei voi jäädä oleskelemaan.

Harrastajia sekä harrastajien perheitä tulee muistuttaa siitä, että harjoituksiin saavutaan ainoastaan terveenä. Harjoituksista tulee jäädä pois pientenkin oireiden ilmaantuessa.

Koronapassit ovat valtioneuvoston tuoreen päätöksen mukaisesti poissa käytöstä. Annettu päätös on voimassa 20.1.2022 asti.


Koronarajoitukset jatkuvat 15. tammikuuta asti lasten ja nuorten harrastustoiminta saa taas jatkua.
Lounais-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) tänään 29. joulukuuta tekemän päätöksen mukaan laajat koronarajoitukset jatkuvat Porissa. Uuden määräyksen mukaan alaikäisten lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta voi kuitenkin taas jatkua 1. tammikuuta alkaen.

Tartuntatautilain pykäliin 58 ja 58 g perustuva tuore AVIn päätös jatkaa aiempia rajoituksia, joiden perusteella yleisötilaisuudet on kielletty ja useita kaupungin palveluita on suljettu. Aiempi päätös on voimassa 31. joulukuuta asti ja uusi päätös astuu voimaan 1. tammikuuta 2022 alkaen. Näin ollen esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua vasta ensi vuoden ensimmäisenä päivänä. Uudenvuoden vieton vuoksi kaupungin tilat ovat kiinni viikonloppuna, joten vuorot alkavat jälleen maanantaina 3. tammikuuta.


23
.12.2021 Urheilutalo suljettuna 24.12-31.12. asti
Koronarajoitukset laajentuvat Porissa 24. joulukuuta alkaen tiloja suljetaan, tilaisuuksia perutaan.Lounais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) tuoreimman päätöksen myötä Porissa astuvat voimaan entistä laajemmat koronarajoitukset 24. joulukuuta alkaen. Rajoitukset koskevat muun muassa yleisötilaisuuksia sekä useiden tilojen käyttöä: uuden vuoden tilaisuus esimerkiksi perutaan ja liikuntapaikkoja joudutaan sulkemaan. Päätös on voimassa 31. joulukuuta asti.

AVIn 23. joulukuuta tekemän päätöksen mukaan Satakunnan kiihtyvän koronatilanteen takia kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään henkilömäärästä riippumatta. Lisäksi suljetaan laajalti sellaisia tiloja, joissa harjoitetaan liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystoimintaa. Rajoituksista ei voi vapautua koronapassia käyttämällä. Päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 58 g.

10.12.2021 Tarkennuksia koronapassin käytöstä urheilutapahtumissa ja harrastustoiminnassa Porin kaupungin liikuntatiloissa

Porin kaupunki ottaa koronapassin laajasti käyttöön omissa palveluissaan sekä yleisötilaisuuksissaan 10. joulukuuta alkaen. Passi otetaan käyttöön kaupungin sisäliikuntapaikoilla, museoissa sekä kaupungin järjestämissä yleisötilaisuuksissa.

Tartuntalain pykälään 58 d perustuva päätös yleisölle avoimien tilojen käytön edellytyksistä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotiloja.

Liikuntalaitosten yleisökäytön osalta koronapassi tarkastetaan laitoksen kassalla. Seurakäytön osalta jokaisen seuran velvollisuus on huolehtia, että jokaisella heidän vuoroilleen saapuvat toimijalla ja yli 16-vuotiaalla harrastajalla on koronapassi.


1.12.2021 Tarkennuksia koronapassin käytöstä urheilutapahtumissa ja harrastustoiminnassa Porin kaupungin liikuntatiloissa


Liikuntalaitosten sisätiloissa toimivien aikuisten ja yli 12-vuotiaiden lasten tulee käyttää sisätiloissa kasvomaskia, harjoitustilanne ja pesutilat poisluettuna.


Koronapassi tarkastetaan ainoastaan kilpailutapahtumaan saapuvalta yleisöltä, ei toimintaan osallistuvilta henkilöiltä (urheilijat, toimihenkilöt). Mikäli liikuntatilojen muita alueita käytetään samanaikaisesti muiden seurojen tai tahojen toimesta, lasketaan se normaaliksi harrastustoiminnaksi eikä heiltä tarkasteta koronapassia.

Urheilutalojen, uimahallien ja jäähallien osalta seurojen tulee ohjeistaa myös harjoituksiin saapuvia ryhmiä kokoontumaan hallin ulkopuolella. Urheilutalon ja uimahallien kahviotiloissa voi edelleen asioida, mutta liikuntalaitosten katsomotilat eivät ole yleisökäytössä.

Pienten, apua tarvitsevien lasten vanhemmat voivat myös asioida näissä tiloissa tarpeen mukaan. Tiloissa oleskelevien vanhempien määrä tulee kuitenkin pitää mahdollisimman pienenä.

Lue koko tiedote linkistä.

liikunta-ja-nuorisoyksikon-tiedotteet…