Sääntömääräinen syyskokous

Post date: Nov 6, 2015 8:23:46 AM

Aika:06.12.2015 klo 15:00

Paikka: Porin urheilutalon 2. kerroksen neuvotteluhuone 1

Käsiteltävät asiat

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen järjestäytyminen

3§ Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5§ Seuran urheilumuodot kaudella 2016

6§ Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi

a. toimintasuunnitelma

b. talousarvio

c. yleissuunitelma

7§ Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja.

8§ Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta seuran hallitukseen 3 jäsentä erovuorossa olevien tilalle.

9§ Hallitus valitsee täysikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta, Valitaan myös toiminnantarkastajat ja heille varatoiminnantarkastajat.

10§ Vahvistetaa tulevaksi toimitakaudeksin toimintasuunnitelma, liittymis-, jäsen- ja kannattajamaksujen suuruus.

11§ Valitaan toimihenkilöt kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

12§ Valitaan edustajat Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ja liitojen joiden jäsen seura on vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilön valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.

13§ Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11§ mukaisesti vireille panemat asiat.