Ylimääräinen kokous 24.1.2021

KOKOUSKUTSU

YLIMÄÄRÄINEN SEURANKOKOUS sunnuntaina 24.01.2021 klo 15:00-15.20

AiHE: SÄÄNTÖMUUTOKSET

Osallistuminen mahdollista etäyhteydellä.Kokous järjestetään etäkokouksena eduskunnan säätämän poikkeamislain (677/2020) nojalla. Laki mahdollistaa etäosallistumisen ja ennakkoilmoittautumisen käytön yhdistysten vuosikokouksissa kesäkuun 2021 loppuun asti.

Erityisesti huomioitavaa koronapandemian vuoksi: Jäsen voi käyttää jäsenoikeuksiaan etäyhteyden välityksellä. Mahdollisissa äänestyksissä kaikki viralliset kokousedustajat käyttävät sähköistä äänestysjärjestelmää. Tämä johdosta kokousedustajilla tulee kokouksen aikana olla käytössä laite, josta he pääsevät sähköpostiinsa.

Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään

23.01.2021 kello 18.00 mennessä ilmoittautumaan osoitteessa pjjsfight(at)gmail.com tai kokouskutsuun vastaten

Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Ilmoittautumisvaatimus on ehdoton, jotta järjestäjille jää aikaa lähettää ilmoittautuneille tarvittavat linkit.

Kirjautuminen kokoukseen 14.45-15.00